Ano ang tungkulin ng miyembrong self-employed, Non-Working Spouse, Voluntary at OFW sa SSS?

The Philippine Social Security System is a state-run, social insurance program in the Philippines for workers in the private sector, wage earners as well as self-employed persons. It is implemented in accordance with the Republic Act No.1161 as amended under Republic Act No. 8282, better known as Social Security Act of 1997.
ForumAdmin
Site Admin
Posts: 169
Joined: Mon Mar 07, 2016 10:05 am
Location: Quezon City

Ano ang tungkulin ng miyembrong self-employed, Non-Working Spouse, Voluntary at OFW sa SSS?

Postby ForumAdmin » Tue Mar 29, 2016 9:17 am

1. Bayaran ang kontribusyon gamit ang SS Contributions Payment Form batay sa Schedule of Contributions at itinakdang deadline.
2. Siguruhing tama ang pagkaka-post ng kontribusyon upang mapabilis ang pagproseso ng mga claims para sa benepisyo at loans, sa pamamagitan nang paglalagay ng tamang SS number, payment details at paglalagay ng check sa box na kumakatawan kung anong “Type of Payor” ang miyembro (self-employed, non-working spouse, voluntary at OFW).

Ang isang self-employed, voluntary at OFW na wala pang 55 taong gulang ay pinapayagang magbago ng Monthly Salary Credit (MSC) at buwanang kontribusyon nang walang limitasyon sa bilang ng salary brackets sa loob ng isang taon, subalit hindi ito maaaring maging mas mababa sa prevailing minimum MSC. Ang pagsusumite ng proof o declaration of earnings bilang patunay ay hindi na kailangan. Subalit, kung ang edad ng isang self-employed, voluntary at OFW ay 55 taong gulang pataas, papayagang magtaas ng MSC isang beses sa isang taon ng isang salary bracket lamang mula sa huling nakatalang MSC, kahit na may ipakitang proof of earnings, maliban sa mga sumusunod na sitwasyon:
    • Kung magbabago ang membership type mula “self-employed” to “voluntary member” o “self-employed” to “OFW” sa unang pagkakataon, maaaring magtaas ng MSC nang walang limitasyon; at
    • Kung sakaling magkaroon ng pagtaas sa MSC sa ilalim ng panibagong Schedule of Contributions, ang isang self-employed/voluntary/OFW member na nagbabayad sa maximum MSC ayon sa dating schedule ay papayagang magtaas ng MSC hanggang sa panibagong maximum MSC ng panibagong Schedule of Contributions.
3. Bayaran ang utang (kung mayroon) sa itinakdang deadline sa pamamagitan ng Member Loan Payment Return Form upang maiwasan ang penalty.
4. Magrehistro sa SSS website upang madaling ma-verify at ma-monitor ang posting ng kontribusyon at bayad sa utang.
5. I-update ang personal records sa pamamagitan ng pagpuno at pagsusumite ng SS Form E-4. Isumite ito kasama ng mga dokumentong sumusuporta rito upang maiwasan ang pagkaantala sa pagbibigay ng mga benepisyo at pautang sa hinaharap;
6. Alamin ang mga pagbabago sa mga programa at patakaran ng SSS.

Ang mga self-employed ay maaaring mag-enrol sa Auto-Debit Arrangement (ADA), kung saan pinapayagan ang one-time enrollment ng bank account ng miyembro para sa awtomatikong pagbabayad ng buwanang kontribusyon at bayad sa utang sa SSS. Ang ADA ay ipinatutupad sa Banco de Oro, Bank of the Philippine Islands, Country Builders Bank, First Consolidated Bank, Metrobank, Philippine National Bank, Philippine Savings Bank at United Coconut Planters Bank.

Return to “Social Security System”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest