Ano ang mga dapat gawin?

it requires retiree, disability and death pensioners to present themselves to SSS or to their depository banks on their birth month, or to submit to SSS proof of their continued existence or eligibility to continue to receive their pension.
ForumAdmin
Site Admin
Posts: 169
Joined: Mon Mar 07, 2016 10:05 am
Location: Quezon City

Ano ang mga dapat gawin?

Postby ForumAdmin » Mon Mar 21, 2016 10:49 am

1. Punuan at lagdaan ang ACOP form - Pensioner's Reply na maaaring ma-download sa http://www.sss.gov.ph
2. Ihanda ang SSS card/UMID card/Passport/dalawang (2) valid IDs na parehong may lagda at kahit isa (1) ay may litrato

Ang mga pensioners na hindi makapagre-report ng personal ay kailangang magsumite ng dagdag na dokumento, alinman ang nararapat:

  Para sa pensioners at sa beneficiaries ng namatay na miyembro

  • Kung naka-confine bahay, sketch ng tirahan
  • Pagpapatunay ng Barangay Chairman na buhay ang pensioner
  • Kailangang magpasa ng medical certificate na naisagawa sa loob ng tatlong (3) buwan bago ang huling araw ng pagre-report at dapat na certified ng attending physician kung saan nakalagay ang license number at clinic address
  • Kung naka-confine sa isang institusyon tulad ng retirement home/nursing facility/ospital/ correctional institution/penitentiary/rehabilitation center, kailangan ng sertipikasyon mula sa nasabing institusyon na nagpapatunay nang confinement ng pensioner

  Para sa pensioners na may permanenteng kapansanan
  • Kung naka-confine bahay, sketch ng tirahan
  • Kung naka-confine sa isang institusyon tulad ng retirement home/nursing facility/ospital/ correctional institution/penitentiary/rehabilitation center, kailangan ng sertipikasyon mula sa nasabing institusyon na nagpapatunay nang confinement ng pension
Isumite ang ACOP form – Pensioner’s Reply kasama ang mga kailangang dokumento sa alinman sa sumusunod:
  a. Over-the-counter
   • kailangang personal na magpunta sa pinakamalapit na SSS branch o kaya naman ay sa depository bank ng pensioner
   • Sa pamamagitan ng kinatawan ng miyembro sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS
  b. Koreo – ipadala ang sulat sa Branch Head ng pinakamalapit na SSS branch.
PAALALA
Ang lahat ng retiree-pensioners, death and total disability pensioners na 80 taon at higit pa gayundin ang mga pensioners na may panghabambuhay na kapansanan tulad ng mga bulag/putol ang dalawang paa/may parkinson’s disease ay hindi na kailangang mag-report sa SSS o sa bangko. Punuan lamang ang ACOP form - Pensioner's Reply at isama ito sa iba pang kailangang dokumento at isumite sa pamamagitan ng inyong kinatawan sa pinakamalapit na SSS branch o ipadala sa pamamagitan ng koreo.

Rafaellak
Posts: 2
Joined: Thu Mar 02, 2017 12:38 pm
Location: USA
Contact:

Ano ang mga dapat gawin

Postby Rafaellak » Fri Mar 31, 2017 9:54 am

hehehehe...... sakalan kayo at kung sino matibay gawin nating sangkalan hehehe biro lang po... tama ang mga nabanggit nang nasasakdal kaya kunting hinahon... 9 na taon ang tagal parang hatol na habang buhay...


Return to “Annual Confirmation of Pensioners (ACOP) Program”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest